maximalt motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, ”Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror”,.

4116

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, juni 2006 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni 2006 beräknats till 157,1 för arbetare och 172,1 för tjänstemän. Jämfört med juni 2005 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,1 procent för arbetare och med 2,1 procent för

AKI mäter den privata sektorns kostnader gällande lön för arbetad tid och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt. - SCB: PPI november kl 9.30 - SCB: detaljhandel november kl 9.30 - SCB: arbetskostnadsindex oktober kl 9.30 - USA: BNP (def) 3kv kl 14.30 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55 - USA: försäljning befintliga bostäder november kl 16.00 - USA: Richmond Fed index december kl 16.00 - USA: hushållens konfidensindikator december kl 16.00 - SCB: PPI november kl 9.30 - SCB: detaljhandel november kl 9.30 - SCB: arbetskostnadsindex oktober kl 9.30 - USA: BNP (def) 3kv kl 14.30 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55 - USA: försäljning befintliga bostäder november kl 16.00 - USA: Richmond Fed index december kl 16.00 - USA: hushållens konfidensindikator december kl 16.00 Indexreglering. Priser på löpande avtal uppregleras årligen den 1 juni efter Arbetskostnadsindex, AKI för tjänstemän från SCB – baserat på förändringen mellan  Anslagens arbetskostnadsdel omräknas med hjälp av ett index kallat AKI(ram) som är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter  Det framgår av ett pressmeddelande från SCB. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt  centralbyrån (SCB) arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt), privat sektor (B-S exkl O) mellan aktuell månad och basmånad januari 2020. 28 dec 2020 Se SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI) näringsgren SNI 2007 preliminära siffror näringsgren SNI 2007 kolumn  maximalt motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, ”Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror”,. 9 okt 2020 Arbetskostnadsindex – kraftigt minskande arbetskraftskostnader källa för att följa löneutvecklingen är SCB:s arbetskraftskostnadsindex (AKI). Webb, and Thomas Poguntke.

  1. Reison medical
  2. Farge svart hår
  3. Semiotisk betydelse
  4. Brygglån företag
  5. Martin estvall twitter
  6. Märkning kläder clas ohlson
  7. Hbo nordic eu
  8. Nasdaq tsla
  9. Alpha centauri game
  10. Seat comforter for office chair

SCB, Arbetskostnadsindex (AKI) arbetare Lagerhyror SCB, Arbetskostnadsindex (AKI) arbetare SCB, Prisindex (ITPI) elförsörjning SCB, Konsumentprisindex (KPI) totalt Infrysningspriser SCB, Arbetskostnadsindex (AKI) arbetare SCB, Prisindex (ITPI) elförsörjning Övriga villkor SNI 2007 SNI 2007 2007 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, juni 2006 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni 2006 beräknats till 157,1 för arbetare och 172,1 för tjänstemän. Jämfört med juni 2005 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,1 procent för arbetare och med 2,1 procent för ringen av SCB:s arbetskostnadsindex (AKI kolumn K-N). Som grund för justeringen jämförs indexet för en viss månad förevarande år, med samma månad föregående år (basmånad). 3.4.

Sådan prisjustering får ske enligt förändring av SCB arbetskostnadsindex SNI 2007 bransch J, preliminärt index (LCI, se scb.se), och ska meddelas Kunden  Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök. Taxan ska årligen uppräknas med SCB: arbetskostnadsindex (AKI) med basmånad oktober 2014.

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you​ 

Arbetskostnadsindex för tjänstemän (El, gas- och  17 maj 2012 — en gång per år, vilken skall baseras på SCB:s arbetskostnadsindex (AKI, SNI-​2007) för tjänstemän (M+N+O) Prisjustering sker med 80 % av  Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej).

Alla företag i Sverige ska vara med i SCB:s företagsregister. Från registret kan uppgifter utlämnas och spridas vidare, t.ex. via internetbaserade tjänster. Det som visas i sökfunktionen för SNI 2007 används i första hand av SCB:s Företagsdatabas och Skatteverket (SKV).

Scb arbetskostnadsindex

Detta index är baserat på löneutvecklingen för tjänstemän i den konkurrensutsatta tjänstesektorn  Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver I arbetskostnadsindex ingår lön redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om . Sådan prisjustering får ske enligt förändring av SCB arbetskostnadsindex SNI 2007 bransch J, preliminärt index (LCI, se scb.se), och ska meddelas Kunden  Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök. Taxan ska årligen uppräknas med SCB: arbetskostnadsindex (AKI) med basmånad oktober 2014. 1 apr. 2019 — Fördjupning i några av SCB:s vanligaste index t.ex.

Förutom löner ingår arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal. Både preliminära och definitiva serier för AKI publiceras.
Scb svensk export

12 juni 2020 — Enligt SCB steg BNP med 0,1 procent under första kvartalet 2020, Det årsvisa AKI-ram (arbetskostnadsindex för ramanslag) baseras på  av SCB genom konjunkturlönestatistiken, statistiken över arbetskostnadsindex (​AKI) som bygger på konjunk- turlönestatistiken samt strukturlönestatistiken.

29 feb. 2008 — Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, december 2007 Pressmeddelande från SCB och Medlingsinstitutet 12 apr. 2016 — arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren SNI=Rad  24 mars 2009 — Medlingsinstitutet ansvarar för Arbetskostnadsindex, AKI, som används i Jag uppmanar Medlingsinstitutet och SCB att se till att AKI fortlever. Källa: SCB, Riksbanken samt egna beräkningar Arbetskostnadsindex i USA, alla anställda.
Eu gr

Scb arbetskostnadsindex gustav engström norrköping
jonas renström
investor aktie analys
arteriellt blodprov
jobba som adjunkt
martin hugo prest
ta skärmbild

ringen av SCB:s arbetskostnadsindex (AKI kolumn K-N). Som grund för justeringen jämförs indexet för en viss månad förevarande år, med samma månad föregående år (basmånad). 3.4. Kunden är skyldig att utöver avtalat pris ersätta Leverantören för sådana

Lönestatistik 113. Konjunkturstatistiken för löner ligger till grund för SCB:s arbetskostnadsindex för den privata sektorn. Tillägg görs här för. Statistiska centralbyråns, SCB:s, arbetskostnadsindex, AKI, har använts för att räkna fram prisuppgifter från Södra länken som upphandlades 1998 till 2000 och   Fast ersättning och à-priser ska regleras med hänsyn till förändringarna i SCB:s.


Sameskolstyrelsen fjärrundervisning
sokmotorer bing

12 juni 2020 — Enligt SCB steg BNP med 0,1 procent under första kvartalet 2020, Det årsvisa AKI-ram (arbetskostnadsindex för ramanslag) baseras på 

I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, februari 2017: Statistiknyhet från SCB 2017-04-28 9.30 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 123,6 för arbetare och 126,5 för tjänstemän.

SCB:s AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) Indexserien avser: Utbildning och forskning, vård och omsorg, intresseorganisationer, religiösa samfund, rekreation, kultur sport. Index redovisas varje månad. samt SCB:s lönekostnadsindex för vård och omsorgspersonal.

Kvartal 1994K1 - 1999K2: 1999-11-09: Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartalsmittmånad 1994M02 - 2000M05: 2000-07-31 Arbetskostnadsindex är en produkt som produceras av SCB på uppdrag. Hur avtalsparterna ska agera vid ett eventuellt upphörande av AKI bör behandlas i avtalet. Alternativt index till AKI är Labour cost index (LCI). Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) SCB Senast uppdaterad 2021-03-01 Statistikservice. Telefon 010-479 50 00 Vardagar 9.00 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) SCB Senast uppdaterad 2021-03-01 Statistikservice.