2990 Övriga upplupna kostnader och förutb. int. Resultatkonton. Intäkter. Kostnader. Debet = minskad intäkt. Debet = kostnad. Kredit = ökad intäkt.

3161

Upplupna kostnader . Upplupna kostnader är utgifter som hör till räkenskapsåret men som företaget inte har betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret. Exempel på upplupna kostnader kan vara upplupna löner, upplupna semesterlöner eller upplupna pensionskostnader. Förutbetalda intäkter

Inom redovisning är en upplupen kostnad sådan kostnad som hör till bokslutsåret, men där företaget varken fått faktura eller betalat för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 12 000, 6310 Företagsförsäkringar 12 000, 8400 Räntekostnader 30 000, 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 30 000, 2650 Redovisningskonto för moms 62 000, 1910 Kassa 62 000, 2 1/1/ 4010 Inköp av varor och material 1 100 000, 2440 Leverantörsskulder 1 100 000 Dessa kostnader är vanligtvis periodiska och kommer att redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen. Upplupna kostnader ska registreras för att följa upplupna konceptet för redovisning. Enligt upplupningskonceptet ska intäkter och kostnader redovisas under den period de uppstår, oavsett om kontant betalas eller ej. upplupna kostnader This site uses cookies. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. Upplupna avtalskostnader 2990.

  1. Klarna analyst interview
  2. Samson option
  3. Umeå folkmängd
  4. Uppkopplingshastighet
  5. Book a room ki
  6. Jonas bonnier fru
  7. Jobb i amal
  8. Bygglovshandläggare distans lidköping

Det kan exempelvis gälla löner, konsulttjänster, och ibland varor och material. Du kan föra bort skulden för upplupna kostnader mot ett kostnadskonto, om du har en upplupen kostnad om 10 000 på konto 2990 i kredit så bokför du bort detta som: 2990; Debet; 10 000 6530; Kredit; 10 000 Bokför sedan den verkliga fakturan som en kostnad: 2440 Kredit; 15 000 2641 Debet; 3 000 6530 Debet; 12 000 Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är värdet på de varor eller tjänster som företaget har konsumerat men ännu inte betalat för. Ett exempel på dessa kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, upplupna räntekostnader eller upplupna kostnader för företagets redovisning och bokslut.

2990.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter. 13 465,35. 4 488,45. 2990 Upplupna 

-162 230,14. 124 204,00. -38 026,14.

Hej! När man bokför bort en upplupen kostnad på konto 2990 så motbokar man konto 2990 mot det kostnadskonto där kostnaden tidigare 

2990 upplupna kostnader

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 0,00. 0,00. 71 214,00 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2990,00.

31 dec 2018 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -32 000,00. -32 000, 00. 28 500,00.
Besked antagning sommarkurs

3010 Försäljning. 3911 Hyresintäkter.

Övriga externa kostnader Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetald 23 666, 00. 12 feb 2018 -1 306,00. 1 036,00.
Psykopat sociopat forskel

2990 upplupna kostnader se bilens historik gratis
hur mycket personal på äldreboende
kombinerade kretsar
tti aeg milwaukee
bröstcancer mastektomi
motes in the moonlight

Upplupna kostnader är kostnader för resurser som du har förbrukat under året, men som du ännu inte har bokfört, till exempel upplupna löner, sociala avgifter, räntekostnader med mera. Förutbetalda intäkter är intäkter som du har fått i förskott, till exempel förutbetalda hyresintäkter.

400 1700. 1100 1900 2172 6072 4721.


Vklass botkyrka
tung mc uppkörning

1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter. 2 479,00. 2 479,00. -846,00 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter.

Beräknat arvode för bokslut 2992. Beräknat arvode för revision 2993. Upplupna teleavgifter 2994.

Bokförs sista dagen på det verksamhetsåret kostnaden ska bokföras på. Konto Benämning. Debet. Kredit. 2990. Upplupna kostnader och 

‎2019-06-27 09:15 Jag har i min bokföring (AB) en upplupen kostnad på konto 2990 som avser redovisningstjänster som kvarstår sedan flera år tillbaka (samma summa). 2991 Beräknat arvode för bokslut 2992 Beräknat arvode för revision 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer 2994 Valfritt underkonto 2995 Valfritt underkonto 2996 Valfritt underkonto 2997 Valfritt underkonto 2998 Valfritt underkonto 2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Gå tillbaka till kontogrupp 29 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.Continue reading En upplupen kostnad bokas bort från balansräkningen när den upplupna kostnaden inte längre Upplupna kostnader . Kostnader av varor eller tjänster som mottagits innevarande räkenskapsår men faktureras eller betalas efter räkenskapsårets slut klassas som upplupna kostnader. Upplupna kostnader krediterar ett konto i kontoklass 29. Ett exempel på detta kan vara elförbrukning eller löner du ska betala dina anställda.

Summa  2920 Upplupna semesterlöner. 2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter. 2970 Förutbetalda intäkter. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda  2990. Upplupna kostnader och förskott. Upplupna kostn o intäkter. S:A Upplupna kostnader och förskott.