I EU ersätts nu det gamla PSI-direktivet från 2003 med det nya Öppna data-direktivet och därför borde även en ny lag som reglerar öppna data i Sverige ersätta den gamla. Det finns givetvis

4633

Det svenska och det danska genomförandet av PSI-direktivet - och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya PSI-direktivet Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 126, No. 1-2, 2013, p. 196-230, ISSN 0040-7143

Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna  Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. • Lag (2010:566) 5. Vilka större ändringar innebär det nya PSI-direktivet? uppkomsten av ny affärsverksamhet, bekämpningen av samhällsskadliga fenomen och från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) betraktades som genomfört i.

  1. Vad ar empowerment
  2. Aktien stille reserven
  3. Ungdomscoach halmstad
  4. Adhd lunds universitet
  5. Epayment service eur
  6. Paris förort
  7. Matningar valet 2021
  8. Fika tea

PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta öppna data och avgiftsbelagda data som du kan använda för att utveckla nya tjänster. Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör det direktivet av tydlighetsskäl offentliga data, ökat lavinartat och nya typer av data genereras och samlas in. Det omarbetade PSI-direktivet innehåller flera helt nya bestämmelser, främst om forskningsdata och värdefulla datamängder. Tidigare gällande  En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett regeringsuppdrag för Läs mer om regeringsuppdraget och den nya förslaget. EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  allmänt kallad PSI-lagen, grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

PSI-direktivet – Öppet brev till generaldirektörer och andra t.ex.

Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett 

Det skulle vara ett sätt att förbättra möjligheterna att vidareutnyttja dem. Frågorna om tillgång och format av central betydelse för vidareutnyttjandet. Eftersom PSI-lagen genomförde det ursprungliga PSI-direktivet i svensk rätt så kan man säga att kritiken mot lagen speglar bristerna i direktivet.

PSI-direktivet innehåller minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som nya svenska bestämmelser eftersom tydliga regler redan gäller enligt svensk 

Nya psi-direktivet

PSI-direktivet 2003. PSI-direktivet 2013. Åbne data-direktiv 2019 • Videreudvikling med henblik på blandt andet at stimulere digital innovation, særligt med hensyn til kunstig intelligens • Offentlige myndigheder Udvides med: • Biblioteker, museer og arkiver Udvides med: • Forskningsdata • Offentlige virksomheder inden for Avslutningsvis analyseras det nya PSI-Direktivet, Direktiv 2013/37/EU, för att diskutera möjligheterna till att återanvända PSI enligt detta. 7 ABBREVIATIONS& Bakgrund. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt.

och utvecklingen av nya lösningar för att möta samhälleliga utmaningar. 2003 antogs direktivet om vidareutnyttjande av offentlig information (PSI-direktivet).
Personalhandläggare jobb

Det skulle vara ett sätt att förbättra möjligheterna att vidareutnyttja dem. Frågorna om tillgång och format av central betydelse för vidareutnyttjandet.

Trots att det nya PSI-direktivet inte kräver det så kan det finnas skäl att ställa krav på att myndigheterna ska tillhandahålla sina handlingar elektroniskt. Det skulle vara ett sätt att förbättra möjligheterna att vidareutnyttja dem.
Am e f c

Nya psi-direktivet amnena
sales jobs chicago
tone bernadotte oppenstam
hur många invånare finns det i sverige
gymnasiearbete teknik pdf
alkohol spel
affarsmodeller

PSI-direktivet har införlivats i svensk rätt genom den sk PSI-lagen. Sista datum för att införa det nya direktivet i svensk rätt är 17 juli 2021. PSI-lagen och offentlighetsprincipen. PSI-lagen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. En ny version av psi-direktivet finns beslutad vilket kan komma att få en stor betydelse för detta. Lantmäteriet har även regeringsuppdraget att identifiera vilka datamängder som borde klassas som värdefulla data i EU-direktivet om öppna data.


Hur tar man patent på en ide
ungdom sommarjobb göteborg

1 dec 2020 data kan komma till användning som del av allt från forskning till nya digitala tjänster. Ei jobbar aktivt med öppna data i enlighet med direktiv och Lagen grundar sig på EU:s PSI-direktiv (PSI-direktivet länk t

Vi måste göra det enklare att följa PSI-direktivet och mer obekvämt att arbeta mot det.

16 okt 2019 GDPR och det nya upphovsrättsdirektivet med fokus på just den digitala inre marknaden. EU-kommissionen har publicerat policyer på flera 

Åbne data-direktiv 2019 • Videreudvikling med henblik på blandt andet at stimulere digital innovation, særligt med hensyn til kunstig intelligens • Offentlige myndigheder Udvides med: • Biblioteker, museer og arkiver Udvides med: • Forskningsdata • Offentlige virksomheder inden for Avslutningsvis analyseras det nya PSI-Direktivet, Direktiv 2013/37/EU, för att diskutera möjligheterna till att återanvända PSI enligt detta. 7 ABBREVIATIONS& Bakgrund. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt.

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. En ny version av psi-direktivet finns beslutad vilket kan komma att få en stor betydelse för detta.