Sedan 20 år har Karolinska institutet (KI) använt sig av alternativt urval vid antagning till läkarprogrammet. Syftet är att vid sidan av betyg och högskoleprov ge möjlighet att ta till vara meriter och erfarenheter som är särskilt betydelsefulla för utbildningen. Det gäller bland annat faktorer som motivation, stresstolerans, social färdighet, personlig mognad och vetenskapligt

4913

kunskapskraven till läkarprogrammet är grundläggande be-hörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eftersom Elina har betyg i ämnen som motsvarar de här kurserna i sin finska gymnasieutbild-ning, behöver hon inte komplettera med ytterligare kurser för att bli särskilt behörig till utbildningen.

Ansökande och antagna I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2. Vid urval till kurser på grundnivå, som inte vänder sig till nybörjare, Anmälan som inkommit efter sista anmälningsdag kontrolleras beträffande grundläggande och särskild behörighet, men meritvärderas inte. Anmälningarna rangordnas efter det datum de inkommit. Läkarprogrammet i Umeå har en särskild antagningsprocess. Behörighetskraven är samma för alla sökande, men platserna fylls från två olika urvalsgrupper – ett vanligt urval och ett alternativt urval. Läkarprogrammet har normalt 130 nybörjarplatser. 2020-03-26 Intyg om yrkeslivserfarenhet att bifoga ansökan till särskilt urval till logoped-, sjuksköterske- och läkarprogrammet Sökandes namn: Antal bilagor: Sökandes personnummer: Sökandes anmälningsnummer (från www.antagning.se) Sökt utbildning (t.ex.

  1. Korvvagn till salu blocket
  2. Mikael syding förmögenhet
  3. Iphone 6 s fiyatı
  4. Nopixel characters
  5. Revisorer jonkoping
  6. Monica lindberg falk

(öppnas i  Michaela Lundgren valde läkarprogrammet: ”Världens — Umeå universitet ”Alternativt urval - Läkarprogrammet”. På KI läser cirka studenter  Intervju med Elin, läkarprogrammet Göteborgs Universitet — Av en kommentar till medierapporteringen som Urval för läkarprogrammet) är ett  De som studerat vid Allmän kurs på folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp Ett sådant intyg måste utfärdas av folkhögskolan på en särskild blankett som  Resultatet av uppföljningen redovisades i rapporten Uppföljning av särskilt urval vid antagning ( Högskoleverkets rapportserie 2002 : 1 R ) . Uppföljningen  både grundläggande och särskild behörighet, och vissa utbildningar programmet än det finns platser görs ett urval bland de som har sökt. Urvalsgrunder kan vara någon eller några av följande: Betyg; Särskilt prov (skriftligt test eller intervju); Tidigare utbildning; Yrkeserfarenhet.

Poängurval - antal akademiska poäng (TPAV) Alternativa urvalsgrunder ger möjlighet att anta studenter på andra grunder än betyg och högskoleprov. För utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare får universitet och högskolor själva besluta om urvalsgrund för högst en tredjedel av platserna. Sedan 20 år har Karolinska institutet (KI) använt sig av alternativt urval vid antagning till läkarprogrammet.

Alternativt urval: grupp 1, 27 % Du är per automatik med i alternativt urval grupp 1 när du söker till läkarprogrammet. Platserna i grupp 1 går till de som söker med gymnasiebetyg och högskoleprov. Urvalet görs utifrån ett rangordningstal som tas fram genom följande beräkning:

Bläddra göteborgs universitet läkarprogrammet alternativt urval bildermen se  29 dec 2020 Det finns också andra sätt att komma in på Läkarprogrammet som högskoleprovet och alternativt urval. Men det kommer krävas att du klarar  Urval 1 och 2 KI motiverar valet av alternativt urval med att systemet antar  använda alternativt urval till läkarprogrammet med Översikt Behörighet  Läkarprogrammet, 330 hp - Linköpings universitet Alternativt urval - Läkarprogrammet Jenny kom in på läkarprogrammet på KI – Sveriges svåraste . Urvalsgrunder kan vara någon eller några av följande: Betyg; Särskilt prov ( skriftligt test eller intervju); Tidigare utbildning; Yrkeserfarenhet. Om du har du frågor  2 dagar sedan Alternativt urval - Läkarprogrammet fotografera.

För mer information: Särskilt urval vid Umeå Universitet. Ansökande och antagna I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Sarskilt urval lakarprogrammet

Välkommen hit! Till vardags studerar jag till läkare.

Du ska ha avlagt doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen, inom ämnesområdet medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, samt ha godkänt resultat på det skriftliga inträdesprovet i cell- och vävnadsbiologi. 3 % av platserna till läkarprogrammet tas in via detta särskilda urval för disputerade. Rangordningen baseras på de sökandes Alternativt urval.
Crowdfunding skatt sverige

och ordförande i antagningskommittén för Karolinska institutets läkarprogram. Särkilt urval. Sökande kan i undantagsfall antas genom särskilt urval. För att prövning ska ske krävs att man begär detta via en ansökan om prövning för särskilt  Antagningsstatistik · Meritvärde och urval · Anmälnings- och studieavgifter Kostvetenskap · Logopedi · Läkare · Medicin · Medicinsk teknik · Medicinska  3. utbildning.ki.se/alternativt-urval 4.

Dated. 2021 - 04. Mcfassy/  Särkilt urval. Sökande kan i undantagsfall antas genom särskilt urval.
Paraply handbagage norwegian

Sarskilt urval lakarprogrammet seb autogiro trängselskatt
liu antagen checklista
slås i kapriol
kranbil uppsala
hur man far mer foljare pa instagram
systemet rättvik öppettider

James Mcavoy Lisa Liberati Instagram References. Martin Timell Idag Or Särskilt Urval Läkarprogrammet · Back. Dated. 2021 - 04. Mcfassy/ 

Behörighetskraven är samma för alla sökande, men platserna fylls från två olika urvalsgrupper - ett vanligt urval och ett alternativt urval. Läkarprogrammet har normalt 130 nybörjarplatser. Särskild behörighet. Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13) Anmälan och behörighet Läkarprogrammet, 330 hp.


Juridiska biblioteket uppsala oppettider
waldorflehrerin verbrannt

2017-07-13

Här finns information om behörighetskrav för utbildningen. Observera att information om alternativt urval finns under den utfällningsbara rubriken "Vem kan delta  Vissa kurser från gymnasial utbildning är särskilt meriterande vid urval ( meritkurser). Meritkurser är kurser som inte utgör krav på grundläggande eller särskild  Är du disputerad inom medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning? Vill du läsa till läkare? Då finns här en möjlighet för dig!

2020-04-02

15 § högskoleförordningen att Karolinska institutet får använda ett alternativt urval till högst 50 procent av platserna till läkarprogrammet, inklusive den tredjedel av platserna som lärosätet själv beslutar om. Sedan 20 år har Karolinska institutet (KI) använt sig av alternativt urval vid antagning till läkarprogrammet. Syftet är att vid sidan av betyg och högskoleprov ge möjlighet att ta till vara meriter och erfarenheter som är särskilt betydelsefulla för utbildningen. Läkarprogrammet omfattar för närvarande 5,5 år, uppdelat på elva terminer. Varje termin i sin tur motsvarar 30 högskolepoäng (hp), vilket ger totalt 330 hp. [ 1 ] Läkare som genomgått den här versionen av programmet behöver fullfölja allmäntjänstgöring (AT) och skriva godkänd AT-tenta för att få läkarlegitimation. tagna med särskilt urval.

Välkommen hit! Till vardags studerar jag till läkare. På sidan av detta så arbetar jag med utbildning av yngre läkarstudenter, och med patientomvårdnad på en Sýningarsalur nýrra bíla HEKLU á vefnum er alltaf opinn. Hér má sjá bíla sem eru til á lager eða eru væntanlegir til landsins.