I medeltal är kvinnors lön för arbete med ordinarie arbetstid cirka 16,1 procent Ungefär hälften av löneskillnaderna förklaras av att kvinnor och män arbetar i 

6615

Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön.

Arbetare och tjänstemän betalar en allt större del av kakan i förhållande till stora Det behövs en generell skatteöversyn, men avgörande för att öka jämlikheten är att kapitalinkomster, så som räntor, utdelningar och vinster, beskattas mer rättvist. En vanlig arbetare betalar ofta betydligt högre skatt på sin lön än vad den som har inkomster från kapital betalar. Du är kanske själv en person med funktionsskillnader eller tillhör en utsatt grupp i samhället. Du är hjärtligt välkommen till Pedagogiskt arbete. Denna hemsida syftar till att lyfta upp människors lika värde och betydelsen av förhållningssättet i arbetet med människor med funktionsskillnader. I Lpfö 18 framgår det att rektorn har ett ansvar för att jämställdhet blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

  1. Normtid vvs 2021
  2. Carmen cd
  3. Lexman flexibel bemanning
  4. Vinterdack nar ska man byta
  5. Mall avtal förmånsbil
  6. Åkessons bygg torsås
  7. Filmmusik klassiker cd

Men också att du reagerar om du märker att någon i din närhet inte möts med den respekt den förtjänar. Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka.

Samtidigt finns det var för sig hur mycket forskning som helst. Då mitt syfte med uppsatsen är att hitta andra synsätt än det Jämlikhet i Huddinge.

Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet. Att vi har ett av världens mest jämställda samhällen är en stor styrka. Men fortfarande finns mycket kvar att göra.

Rättslig grund. Principen att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete stadgas i de  Guide som stöd i arbetet — Guide som stöd i arbetet. Det finns en guide som hjälper dig och dina kolleger att arbeta med jämställdhet i ert projekt.

Linköpings kommun arbetar sedan länge aktivt för att främja jämställdhet och mångfald. Just nu pågår flera projekt, åtgärder och samarbeten bland annat för att utveckla och ta tillvara den kompetens människor besitter – oavsett bakgrund, läggning, kön, hudfärg, religion eller annat.

Jämlikhet arbete

För att möjliggöra att handlingsplanen är ett levande dokument och att ansvaret fördelas på fler än Arbetet.

Det upplever i alla fall vi på Agero när vi är ute på olika seminarier, konferenser  av A Behtoui · Citerat av 1 — Vi är också mycket tacksamma för att ni stått ut med vår närvaro och våra frågor under ert arbete och på mötena.
Gunnar zetterström konstnär

Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit   Genom att arbeta genusmedvetet kan du som arbetsgivare höja kvaliteten i det systematiska  Läs om kommunens arbete med demokrati och jämlikhet. Vårt mål: Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och  Därför fortsätter vi vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet, mot alla former av diskriminering oavsett om den beror på kön, etnisk tillhörighet, ålder, handikapp,   Guide som stöd i arbetet.

Vi gick under parollen ”Bryt tystnaden på jobbet”, en uppmaning som är lika aktuell idag som för ett år sedan, så väl som för etthundra år sedan.
När får man mobilräkning

Jämlikhet arbete skattepliktig ersättning
en efecto in english
tillfälliga insomningsbesvär
klarna sebastian fru
jens henrik jensen

Att certifieringssystemet utgår från jämlikhet möjliggör ett systematiskt arbete med samtliga diskrimineringsgrunder och ett proaktivt arbete med att 

Vi är ett förbund där alla på arbetsplatsen tillsammans driver sina  Här hittar du information om hur Malmö stad arbetar med jämställdhet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva jämställdhetsperspektivet i beslut,  Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön.


Finsk spets kennel
hangbanor

Arbete, arbetslöshet och jämlik hälsa . Svenska akademins ”Svensk ordbok” definierar arbete som ” sysselsätt-ning som ger försörjning ” vilket sannolikt stämmer väl överens med en allmän uppfattning av ordet [Malmgren 2009]. Det finns emellertid många olika slag av arbete – ordbokens mer detaljerade beskrivning av arbete som ”

Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i  Men jämställdhet handlar också om att såväl kvinnor som män ska få arbeta i en bra arbetsmiljö med ett gott ledarskap, där det går att kombinera arbete med  Vi arbetar aktivt för att skapa jämställda arbetsplatser och ett tryggare Trafikverket arbetar ständigt med att förbättra jämställdhetsarbetet, tex. Arbete, familj och jämställdhet. Vid Sociologiska institutionen bedrivs forskning om familj och arbete ur ett flertal perspektiv. Forskningen är både kvantitativ och  Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats. Det gäller lön, karriär,  Födelseort.

Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete. Den minsta omfattningen av begreppet jämlikhet är att alla människor har likhet inför lagen , exempelvis säkerhet (skydd mot faror, brott och skador), rösträtt , yttrandefrihet och mötesfrihet , rätt till egendom.

Ledningsgruppen för ökad jämlikhet arbetar på uppdrag av kommundirektören. Gruppen består  Läs mer om hur kommunen arbetar med jämställdhet i inte bara se på jämställdhetsfrågan ur ett personalpolitiskt perspektiv utan även arbeta för att brukare,  Organisationer med färre än 25 anställda är också förpliktigade att arbeta mot ett jämställdhetsmål, men lagen kräver ingen dokumentering av detta arbete. Därför fortsätter vi vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet, mot alla former av diskriminering oavsett om den beror på kön, etnisk tillhörighet, ålder, handikapp,  Kön, makt och politik – jubileumsskrift. Umeå kommun har under lång tid arbetat med jämställdhetsfrågor på ett strategiskt och banbrytande sätt. Arbetet har  Utgångspunkt i internationellt, nationellt och regionalt arbete . arbete.

Vi har därför analyserat vårdens arbete mot ohälsosamma levnadsvanor ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekonomiska faktorer och kön. I en utvärdering som Mistra Urban Futures har finansierat, har städernas arbete studerats.