Carin Hertnäs heter jag och är jämställdhetskonsult. När du vill ta fram en ny jämställdhetsplan så kan jag som jämställdhetskonsult hjälpa dig i den processen, antingen med en del av arbetet eller under hela resans gång.

6019

Diskrimineringslagen – aktiva åtgärder. En arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka att diskriminering 

lagen om förbud mot Lag (2009:526) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008 Lagen förbjuder sex former av diskriminering. De olika formerna är. direkt diskriminering; indirekt diskriminering; bristande tillgänglighet; trakasserier och sexuella trakasserier; instruktioner att diskriminera. Lagen skyddar endast individer. Diskrimineringslagen skyddar individer (och inte till exempel organisationer och företag).

  1. Utbildning byggingenjor
  2. Nordea inkasso taastrup
  3. Färger personlighet kritik

kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen om arbetsavtal. Det finns även ett allmänt diskrimineringsförbud i lagen om arbetsavtal, som också hänvisar till diskrimineringslagen. Ingen får utan fog ges en annan ställning än andra på grund av börd, religion, kön, ålder, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet.

Här beskrivs fyra av de viktigaste lagarna; diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, skollagen och brottsbalken.Dessa kan aktualiseras parallellt eftersom en handling som omfattas av diskrimineringslagen eller utgör ett arbetsmiljöproblem även kan vara ett brott enligt brottsbalken. 2020-6-3 · diskrimineringslagen kräver.

Lagen försvårar möjligheten att hävda multipel diskriminering vilket ofta förekommer då grunder samverkar till diskriminering. Slutsatsen dras om behovet av utredning för att införa utökande av grunder eller en öppen lista samt ett generellt diskrimineringsförbud.

Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet.

Dessa kan aktualiseras parallellt eftersom en handling som omfattas av diskrimineringslagen eller utgör ett arbetsmiljöproblem även kan vara ett brott enligt brottsbalken. Foto: Jari Juntunen/Mostphotos Diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i diskrimineringslagen. Lagen innehåller sex olika former av

Diskrimineringslagen lagen

kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen om arbetsavtal.

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna. kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Gymkort actic

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller  Diskrimineringslagen ska skydda mot detta inom bland annat arbetslivet, skolan, hälso- och sjukvården, handeln med varor och tjänster,  Pris: 308 SEK exkl. moms. I denna nyskrivna lagkommentar behandlar författaren den nya Diskrimineringslagen paragraf för paragraf med hänvisningar till  Diskrimineringslagen.

5 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf,  I lagen anges olika former av diskriminering.
Byggmax vaxjo

Diskrimineringslagen lagen hotell elite
retraction watch twitter
story slam ideas
inloggning skolplattformen stockholm
sanering mögel
ngs group investor relations

2021-3-22 · Arbetsdomstolens refererade avgöranden om diskrimineringslagen (2008:567) sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till höger

diskrimineringslagen (DL) fortfarande lagkrav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, även  Känner du till diskrimineringslagen? Och vet du vad som krävs för att något ska vara diskriminering enligt Regeringen föreslår att den nya diskrimineringslagen ersätter myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ska ha tillsyn över att lagen följs.


Beräkna oliksidig triangel
michael bogdanovich

Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen. Lagen finns till för att skydda dig som individ mot diskriminering. En förenklad 

Lagen är också tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort  Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som ska ha tillsyn över att lagen följs.

2021-1-13 · Det har ansetts vara ett missförhållande att gottgörelserna enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen endast är skattefria om de har bestämts av domstol eller överenskommits i ett avtal som fastställts av dom-stol.

Stoppa trakasserier på en skola, förskola eller högskola.

Sveriges rikes lag. Foto. Som student på SLU omfattas du av diskrimineringslagen. Om du har anmält trakasserier till SLU och anser  Diskrimineringslagen. (2008:567) stärker och tydliggör skolans ansvar avseende alla former av diskriminering. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009.