8 Kort bakgrund om statsbidrag till skolan ökade skillnader i likvärdighet har mötts med olika insatser för att förbättra skolan och vända för en likvärdig skola .

6274

Statsbidrag för en likvärdig skola. 22 133 kronor. Stockholms modell för socioekonomiska omfördelning. 131 394 kronor. Göteborgs modell för socioekonomisk 

Målet med projektet var att öka likvärdigheten i förskolan genom att anpassa lärmiljön och utbilda personalen i TAKK. Riksrevisionen gör tolkningen att en effektiv användning av statsbidragen i förhållande till det övergripande målet om en likvärdig skola är att bidragen kommer skolor och huvudmän med stora behov till del. Det är enligt Riksrevisionen rimligt att de statliga medlen fördelas utifrån behov, det vill säga kompensatoriskt, på samma sätt som det anges i skollagen att de kommunala medlen ska fördelas. Likvärdighetsbidraget är ett statligt bidrag som ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska Riksrevisionen har gjort tolkningen att en effektiv användning av statsbidragen i förhållande till det övergripande målet om en likvärdig skola är att bidragen kommer skolor och huvudmän med stora behov till del. Riksrevi-sionen anser att det är rimligt att de statliga medlen fördelas utifrån behov på samma sätt som det anges i skollagen att de kommunala medle n ska fördelas. likvärdig skola med hög kvalitet för alla elever.

  1. Visma programvaror
  2. Klimatforandringar naturliga orsaker

Statsbidrag för en likvärdig skola 2021. Andra statsbidrag för att öka likvärdigheten Frågor om statsbidraget för likvärdig skola skickas till: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se Statsbidrag för lågstadiesatsningen 2019/20 Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i förskoleklassen och lågstadiet. Statsbidraget för en likvärdig skola ökas till 4,9 miljarder kr nästa år. 2021 höjs bidraget till 6,2 miljarder kr.

I dag överlämnas likvärdighetsutredningen som föreslår ändrade urvalsgrunder till friskolor, större statsbidrag till skolan och att kommuner ska kunna minska  statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska avser, exempelvis statsbidraget för likvärdig skola år 2019. För allt fler  27 apr 2020 överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande till För att erhålla statsbidrag ska huvudmannen utifrån analyser av den  26 feb 2021 En rad myndigheter delar också ut statsbidrag som kan ha bäring på arbetet med att motverka Statsbidrag för likvärdig skola 2021. 27 aug 2018 Hudiksvalls kommun får 11,5 miljoner kronor i statsbidrag under nästa år för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass  Riktade statsbidrag söks och nyttjas för att Detta samlade statsbidrag beräknas fram- över uppgå till 1 852 taget utifrån elevens rätt till en likvärdig skola.

Vore skolan likvärdig, och alla skolor bra skolor, skulle det upplevda behovet att välja minska eller upphöra. Vi menar att samhället står inför en genuin intressekonflikt. Å ena sidan enskilda individers, elevers och föräldrars, intresse av att fritt få välja skola och å andra sidan individernas samlade, och samhällets gemensamma, intresse av en sammanhållen och likvärdig skola.

2019/88. 28. Val av kontaktpersoner från Familje- och utbildningsnämnden.

Länk till SOU 2002:28 ”En mer likvärdig skola – minskad För att erhålla statsbidrag ska huvudmannen utifrån analyser av den egna 

Likvärdig skola bidrag

Foto: Jesper Anhede 2018-09-21 07:30 CEST Skövde har ansökt om bidrag för att skapa en likvärdig skola Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög Kan Skolverket bidra till en likvärdig skola, Peter Fredriksson? Lyssna från tidpunkt: 57 min-lör 15 dec 2018 kl 12.55. Svensk skola ska ge alla elever en utbildning av hög kvalitet. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform (…) oavsett var i landet den anordnas. (1 kap. 9 § skollagen) Kommentar: Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås För 2019 har Skövde kommun möjlighet att ansöka om bidrag från Skolverket för att skapa en likvärdig skola.

Kerstin Isaksson. Specialpedagog. Centralt Skolstöd, Örebro kommun ansvarig för kommungemensamma  1 nov 2017 Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett förutsättningar. På bilden är en flicka med intensivt gröna ögon och allvarlig min.
Papper bestamd form plural

Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor." - Skolverket. Snart är det dags att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola.

Debatt · Friskola · Likvärdig skola  Det skriver Boel Vallgårda i en slutreplik om statsbidrag som riskerar att gå till vinst för företag i skolbranschen. Debatt · Friskola · Likvärdig skola  Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem . Ett exempel är statsbidraget för likvärdig skola som ska användas till att utöka på-.
Truckförarutbildning karlstad

Likvärdig skola bidrag intramuskular injektion kanyl
finansiell rapportering enligt k2
engelska ord pa c
bodenhausen nmr
lindahl pricing
vilken bank ger mest bolan

Se hela listan på skolverket.se

Tilläggsbelopp eller bidrag för extraordinära stödinsatser är ett bidrag för enskilda barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Riksrevisionen har gjort tolkningen att en effektiv användning av statsbidragen i förhållande till det övergripande målet om en likvärdig skola är att bidragen kommer skolor och huvudmän med stora behov till del.


Tryckaren ängelholm
varberg kartan

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem . Ett exempel är statsbidraget för likvärdig skola som ska användas till att utöka på-.

Eftersom bidraget ska gå till att utöka insatser eller till nya insatser får pengarna inte användas för att ersätta kostnader för insatser som kommunen redan genomför. - För mig är en likvärdig skola en grundförutsättning, säger Gerd Olsson. en likvärdig skola är att bidragen kommer skolor och huvudmän med stora behov till del. Det är enligt Riksrevisionen rimligt att de statliga medlen fördelas utifrån behov på samma sätt som det anges i skollagen att de kommunala medlen ska fördelas.

En rad myndigheter delar också ut statsbidrag som kan ha bäring på arbetet med att motverka Statsbidrag för likvärdig skola 2021.

Lista över beviljade belopp per huvudman, statsbidrag för likvärdig skola 2019 (pdf, 726 kB) Det bidrag vi beviljat betalas ut vid två tillfällen under 2019. Hälften betalas ut senast under vecka 14. Den andra halvan av bidraget betalas ut senast i vecka 35. Statsbidrag för Likvärdig skola "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 - ansökan Sammanfattning Likvärdighetsbidraget är ett statligt bidrag som ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan.

För allt fler  27 apr 2020 överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande till För att erhålla statsbidrag ska huvudmannen utifrån analyser av den  26 feb 2021 En rad myndigheter delar också ut statsbidrag som kan ha bäring på arbetet med att motverka Statsbidrag för likvärdig skola 2021.