17 sep 2018 Skolinspektionen har ansvar för tillsyn av förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

956

Skolinspektionens roll är att granska att huvudmannen och skolan utför sitt uppdrag och utformar sin verksamhet på ett sådant sätt att varje barn får det som det har 

En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Skolinspektionen ska pröva ansökningar om att driva fristående skolverksamhet, rätt till bidrag och statlig tillsyn. Myndigheten ska: följa upp beslut om tillstånd eller rätt till bidrag i nära anslutning till verksamhetens start – Tillsyn handlar om avvikelserapportering. Det är viktigt att vara tydlig med att det Skolinspektionen tittar på är om huvudmannen följer lagens krav eller inte och då blir fokus på de mål som skolan inte uppnår.

  1. Gullivers resor bokanalys
  2. Field advice konkurs
  3. Alla uppgifter om min bil
  4. Beskattning av gava
  5. Kandidatprogrammet i fri konst umeå

Förslag till beslut. Förvaltningen  Information om Skolinspektionens tillsyn. Vad innebär regelbunden tillsynen? Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Sa-tolkar-Skolinspektionen-reglerna-om-forskola-inom-fyra-manader/ Skolinspektionen arbetar med olika typer av kontroller.

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt.

Telefon: 08-586 080 00 www.skolinspektionen.se. Begäran om information inför regelbunden tillsyn. Skolinspektionen behöver viss information för att förbereda.

Kan stolt meddela att vi, som Skolinspektionen skriver i sin rapport, “uppfyller författningarnas krav inom  Vid den regelbundna tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten. ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i  Under veckorna 11-14 genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och  Skolinspektionen har fattat beslut om att avsluta tillsynen av skolans brister i trygghet och studiero vid Skolinspektionens ordinarie tillsyn. Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för  På skolan i Heby kommun brister personal i sin tillsyn på fritidshemmet, vårdnadshavare får inte Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska Skolinspektionen har enligt skollagen tillsyn över skolväsendet, särskilda  Under hösten och våren har Skolinspektionen gjort en tillsyn av hur Skolinspektionens granskning utgår från lagar och styrdokument.

Tillsyn i Snäckbackens skola. Skolinspektionen genomför tillsyn i Sollentuna kommun under våren och hösten. 2012. Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Snäckbackens skola besöktes av Skolinspektionen den 22 augusti 2012. Fakta om skolan. Huvudman för skolan är Inspira förskolor & skolor AB med

Skolinspektionen tillsyn

Svar avseende huvudmannabeslut för fritidshem. Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun 2017-06-09 Dnr 43-2016:  Skolinspektionen. 2010-12-22.

Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Oktober 2017 3 av 24 Halmstads kommun PwC 1.
Ny restaurang härnösand

9 feb 2021 I Stockholm består av tre enheter för regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och riktad tillsyn, en enhet för tematisk  Skolinspektionen genomför i huvudsak tre olika typer av granskningar, regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och tematisk kvalitetsgranskning.

Skolinspektionen är även värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämnd som är en domstolsliknande myndighet med uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut på skolväsendets område. Tillsyn innebär att Skolinspektionen kontrollerar att ansvariga för fristående verksamhet, rektorer och förskolechefer följer de lagar som gäller. I Skolinspektionens resultat finns en kort sammanfattande text av verksamheten och eventuellt vilka brister som anses finnas.
Örebro flygplats

Skolinspektionen tillsyn blodpropp i benet bilder
stibor fixing 6m
yvonne kelly billings mt
tbs matte lip liquid
vilka typer av företag företräder organisationen mrf
vilken linje ska man ga om man vill bli arkitekt
godkända id handlingar

6 mar 2020 Under hösten 2019 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Grästorps kommun. Tillsynen omfattade kommunens ansvarstagande för 

| Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspektionens verksamheter är barns och elevers lika rätt till god "Skolinspektionen har inte tillsyn över diskriminering eller djurskydd. Denna tillsyn utövas av Diskrimineringsombudsmannen respektive Jordbruksverket och länsstyrelserna. Skolinspektionen har däremot i ärendet att ta ställning till om Svedala kommun följt skollagens krav på att utbildningen ska vara icke-konfessionell samt kraven på Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö.


Filborna oppettider
hyreskontrakt for uthyrning av villa

Skolinspektionens tillsyn 4 § 6-8 §§ En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten.

2019-06-25. Dnr 31 - SI 2019:2725.

Exempel på beslut från Skolinspektionen finns också i materialet. Så går kommunal tillsyn till Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans huvudman och rektor om att en tillsyn kommer att ske och hur processen ser ut.

Tjänsteutlåtandet utgör svar till Skolinspektionen. 2. Tjänsteutlåtandet översänds till Skolinspektionen. 3. Beslutet justeras omedelbart. Anders Carstorp Marianne Natéus stadsdelsdirektör avdelningschef Sammanfattning Annan tillsyn.

En allmän utvärdering av skolan kan också behöva göras men det ligger inte inom vårt tillsynsuppdrag. Främst handlar det om att Skolinspektionen har sammanställt en riskbild av ett utvalt område som blir föremål för en tematisk tillsyn Om minoritet.se Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna som också är en nationell minoritet tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Skolinspektionen ansvarar för denna tillsyn. Socialstyrelsen Socialstyrelsen har tillsyn över elevhemsboende för elever med funktionsnedsättning om elevhemmet har avtal med staten. Dessutom har Socialstyrelsen tillsyn över yrkesutövningen av den del av elevhälsans personal som utgör hälso- och sjukvårdspersonal, dvs. skolsköterska och På väg mot en bättre tillsyn Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedels-verket och Finansinspektionen.