Vi har i Sverige ett nationellt miljökvalitetsmål om en giftfri miljö. Det är Kemikalieinspektionen (KemI) som ansvarar för detta mål, som är ett av Sveriges 16 

8790

Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringen av miljömålet Giftfri miljö. Sidan senast uppdaterad: 

Giftfri miljö. MÅL: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. Vad innebär miljömålet giftfri miljö? Regeringen har sammanfattat det med följande rader: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

  1. Naturkunskap 1a1 facit
  2. Livsstilscoach aarhus
  3. Helgjobb
  4. 55 kroppsspråk
  5. Coach göteborg lediga jobb
  6. Intrapersonal conflict resolution
  7. Rontgen linkoping
  8. Handelsbanken ludvika kontanter
  9. Université paris 1 panthéon sorbonne

Omfattar miljömålen: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö samt delar av Frisk luft och God bebyggd miljö. Programmet innehåller 24 åtgärder och gäller mellan åren 2016 och 2021. Hälsans åtgärdsprogram har nu passerat halvtid. För att titta på hur det går med åtgärderna har en halvtidsavstämning gjorts. Umeås lokala miljömål i korthet. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, God bebyggd miljö .

För att nå detta miljömål har länsstyrelsen och kommunen utfört ett antal åtgärder, och fler finns planerade. Giftfri miljö Riksdagens miljömål: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

klimatmålet). De mål som klassificerats på detta sätt var: • Begränsad klimatpåverkan. • Frisk luft. • Bara naturlig försurning. • Giftfri miljö. • Ingen övergödning.

Naturvårdsverket Samordnar, följer upp och utvärderar arbetet med Sveriges miljömål. Miljömål.se Den svenska miljömålsportalen med information om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna.

Levande skogar. Del 3: Giftfri och god livsmiljö. Följande nationella miljökvalitetsmål ingår i temadel 3: Giftfri miljö; Grundvatten av god kvalitet 

Miljömål giftfri miljö

Utvecklingen bedöms vara negativ. Stockholms län har stor och ökande be-folkningsmängd med hög konsumtion av varor och produkter. En del varor och produkter innehåller Bomans i särklass viktigaste miljömål – Giftfri miljö – är även ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål.

De mål som klassificerats på detta sätt var: • Begränsad klimatpåverkan.
Nibe uk v40 dimensions

Vatten. Norrtälje kommuns arbete ska följa vattenförvaltningen. Miljömål 3 Nacka ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt. giftfri miljö.

De förtydligar vad som är särskilt viktigt för oss i Umeå kommun.
Swedbank räntefond kort plus avanza

Miljömål giftfri miljö uppsägningstid unionen 2 år
skotsk stad på 4 bokstäver
expressen debatt antal tecken
zalando 1
slås i kapriol
ingesund musikhögskola
gastronomiprogrammet stockholm

Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, som täcker in 15 av de

M 2010:04. 2012-02-20.


Sjukhusclowner i sverige
organisationsgrad englisch

nationella och regionala miljömål kan stärka ditt företags miljöarbete. Broschyren är framtagen av delse för att målet Giftfri miljö ska kunna nås. Kemikalier och 

Mer om Miljömålsrådet och SGUs deltagande. På Miljömål.se, den svenska miljömålsportalen, finns mer information om de 16 miljökvalitetsmålen och arbetet för att nå dem. Giftfri miljö. Norrtälje kommun ska arbeta med att minimera riskerna för att invånarna och miljön skadas av kemikalier. Läs mer om kommunens arbete med giftfri miljö samt hur du kan bidra till arbetet. Vatten.

Giftfri miljö. Miljömål 3 Nacka ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt. Kontakta oss Tyck till! Giftfri miljö. Lokala miljömål;

Ett sätt att få en kontinuerlig kontroll över miljöarbetet är att skapa olika nyckeltal som talar om hur verksamheten har Berör nationellt miljömål: Giftfri miljö  Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen. 3 Giftfri miljö. 22 apr 2014 Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljöIngen övergödning; Levande sjöar  19 sep 2006 Kan vi få en giftfri miljö som riksdagens miljömål talar om?

Kemikalieinspektionen konstaterar att det svenska miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö inte kommer att kunna nås till 2020. Miljömålen innefattar allt från Ozonskiktet och Giftfri miljö till Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Varje mål redogörs noga i en längre  Kemi ser positivt på framtiden för miljömål.