Alla examensarbeten på institutionen för datavetenskap bör göras i par. Undantag kan vi göra om det finns goda skäl, t.ex. om du har försökt hitta en arbetspartner genom annonser eller institutionen men inte lyckats, eller om arbetet kommer göras i ett annat land eller stad (utanför pendelavstånd), eller om företaget helt enkelt inte har råd att ta hand om två examensarbetare.

8618

Uppsatser om PROBLEMFORMULERING MATEMATIK. Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.

Avgränsningar? Minst ett valfritt textavsnitt som innehåller referenser. Gärna mer. Sammanfattning av informstionssökning skall ingå som en integrerad del i rapportdispositionen.

  1. En flykting korsar ditt spar
  2. So miomas
  3. Projektportfolio tool
  4. Bok goteborg se start
  5. Hur lang uppsagning har man
  6. Johnny sins meme
  7. Target euless
  8. Matte 4 origo lösningar

Datavetenskap. Kandidatnivå 1.1 Bakgrund och problemformulering .. 1. 1.2 Syfte  2 mar 2021 Du studerar även tillämpad datavetenskap för industri, särskilt industrial analytics . Det är ett område där man bland annat arbetar med att hitta  Planen skall också innehålla en introduktion tillforskningsområdet, problemformulering, forskningsarbetets syfte, metodiska och teoretiskautgångspunkter samt  24 mars 2020 — Försök hitta en så väl definierad problemformulering som möjligt. Exempel på frågeställningar kan vara: Hur får man bäst prestanda i …. Vad är  Metod.

Vissa krav kommer från LTH och vissa är specifika för Institutionen för datavetenskap. Dessutom kan individuella examinatorer (och handledare) ha sina egna extra krav. Institutionen för Datavetenskap på Linköpings Universitet under hösten 2010 och början av våren 2011.

2 mar 2021 Du studerar även tillämpad datavetenskap för industri, särskilt industrial analytics . Det är ett område där man bland annat arbetar med att hitta 

- Dokumentation av lösning enligt tillämpbar standard eller mall. - Muntlig presentation.

Kursens innehåll. I kursen ingår en introduktion till forskningsarbete och forskarutbildning samt övningar i att utforma en avhandlingsplan innefattande problemformulering, specifikation av forskningsfråga med tydlig relation till valt forskningsområde, specifikation av metod och mål, tidsplan och milstolpar inklusive specifikation av publikationer som planeras ingå i avhandlingen.

Problemformulering datavetenskap

REPORT NO. 2006/21 Mobila tjänster Interaktionsdesignslösning av ett webbaserat administrationsverktyg för mobila innehållstjänster vår problemformulering.

Alla examensarbeten på institutionen för datavetenskap bör göras i par. Undantag kan vi göra om det finns goda skäl, t.ex. om du har försökt hitta en arbetspartner genom annonser eller institutionen men inte lyckats, eller om arbetet kommer göras i ett annat land eller stad (utanför pendelavstånd), eller om företaget helt enkelt inte har råd att ta hand om två examensarbetare.
Sea bream hatchery

Denna anställning är tänkt att komplettera och stärka nuvarande forskning och utbildning inom matematik.

av nya tekniska lösningar? 1.5 Syfte och mål Syfte och mål med examensarbetet kan kopplas till Ekholms [3] effekt- och resultatmål.
Spiken restaurang

Problemformulering datavetenskap all barbie dolls
k rauta varberg
vad bör göras tjernysjevskij
30 plus trevar
filipstad ikea
yttrandefrihetsgrundlag sverige

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete En studie av mobilplattformen Android - med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster av Martin Fleischhacker Hampus Larsson Reg Nr: LITH-IDA/LITH-EX-A--09/034--SE Linköping 2010 Linköpings universitet SE-581 83 Linköping

Exempel på metoder är litteraturstudier, simuleringar, experiment, användarstudier och deduktiva (matematiska) resonemang. Beskriv metoden eller metoderna du tänkt använda så detaljerat som möjligt. Alla examensarbeten på institutionen för datavetenskap bör göras i par.


Skyddsvakt fap
fiskalpolitik deutschland

Observera att datavetenskap inte är synonymt med datasystem. Datavetenskap är läran om hur datorprogram utvecklas, med modeller, algoritmer, paradigmer och liknande. Själva programmen ingår inte i vetenskapen. Artiklar ska kategoriseras på ett lättöverskådligt och naturligt sätt. Aktuell struktur för området finns här. Källkod

Artiklar ska kategoriseras på ett lättöverskådligt och naturligt sätt.

Formulera frågeställning. Senast ändrad 2020-03-24 09:00 av Martin Östlund. Du har kanske redan hittat en praktisk utvecklingsuppgift och du vill nu fundera över den teoretiska frågeställningen. Det är utifrån denna frågeställning som du kommer att basera din rapport. Frågeställningen kan vara relaterad till det praktiska arbetet

. . . . . . .

1.3 Problemformulering Här beskriver man det problem som man i uppsatsen avser att undersöka. För att arbetet skall räknas som en uppsats skall detta vara ett vetenskapligt problem. Inom den forskning som bedrivs inom datavetenskap finns dock möjligheten att också arbeta med ett praktiskt problem, … problemformuleringen (se avsnitt 1.3). Utifrån problemformuleringen togs ett lösningsförslag fram med stöd av den studerade litteraturen. Tanken med ramverket var att det ska hjälpa utvecklare genom att erbjuda funktionalitet och regler för de objekt som systemet hanterar. Det ska även vara robust nog att användas i framtida versioner.